• Lỗi k*ch hoạt Windows 10 0xc0020036 đã được *t sau khi c*i đặt bản dựng hệ điều h*nh mới hoặc trong khi c*i đặt trò chơi.
 • Mã lỗi 0xc0020036 cũng có thể cảnh báo rằng khóa Windows 10 của bạn không phải l* ch*nh hãng.
 • Các bước trước nhất để khắc phục sự cố sẽ l* r* soát v* nh*p lại khóa của bạn.
 • kiểm tra lỗi tệp cũng rất quan trọng khi gặp lỗi: 0xc0020036.
[*]Dịch vụ tu chỉnh máy t*nh t*n nơi tphcm giá rẻ[*]Dịch vụ C*i win t*n nơi tphcm giá rẻ[*]Dịch vụ tu bổ Laptop t*n nơi tphcm giá rẻ

L*m cách n*o để khắc phục mã lỗi Microsoft Store 0xc0020036?


Nh*p lại khóa sản phẩm
 • Nhấp v*o nút Nh*p v*o đây để cữ để mở tiện *ch đó.
 • Nh*p cmd v*o hộp Nh*p v*o đây để cỡ.
 • Bấm chuột phải v*o để chọn tùy chọn Chạy với nhân cách quản trị viên , tùy chọn n*y sẽ mở ra c*a sổ Lời nhắc nâng cao.
 • Gõ lệnh n*y v*o Command Prompt, sau đó nhấn ph*m Enter:wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey

 • Ghi lại ph*m đó hoặc bạn có thể sao chép nó v*o khay nhớ tạm bằng ph*m nóng Ctrl + C.
 • Tiếp theo, nhấn ph*m tắt Windows + R.
 • Nh*p ms-settings: k*ch hoạt trong Run v* nhấn nút OK .
 • Nhấp v*o tùy chọn Thay đổi khóa sản phẩm .
 • Sau đó, nh*p khóa sản phẩm của bạn .

Đó l* một số giải pháp có thể khắc phục lỗi 0xc0020036. Tuy nhiên, chúng không được bảo đảm l* các bản s*a lỗi cho thảy người dùng, vì thế bạn vẫn có thể cần liên hệ với bộ ph*n tương trợ của Microsoft để k*ch hoạt lại Windows 10